Новости

Ekstraordinær generalforsamling 25.09.2022

Kære brødre og søstre!

Søndag d. 25. september afholdes der ekstraordinær generalforsamling for hele menigheden, efter den Guddommelige Liturgi (Kl. 13:00).

Årsag til indkaldelse:

a) Valg af ny kirkeværge, ny kasserer, nye medlemmer til menighedsrådet samt til revisionskommissionen.

b) Gennemgang af den tidligere kirkeværges og kasserers regnskab for året 2021 og de første otte måneder af 2022.

c) Gennemgang af menighedens økonomiske situation og tidligere problemer.

d) Fælles diskussion vedrørende menighedens fremtid i Aarhus.

Spørgsmål: Hvad betyder dette og hvorfor vedrører det mig?
Svar: En menighed er en forsamling af ortodokse kristne, som ønsker at have mulighed for at deltage i gudstjenester samt tage del i Kristi Hellige Mysterier. En menighed er en familie. For at en menighed kan fungere, er det nødvendigt at hvert enkelt medlem af den påtager sig et ansvar for dens eksistens og således bidrager til menighedens liv. Derfor er alle menighedsmedlemmer forpligtigede til at deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fungerer som menighedens valgforsamling. Her har alle menighedens medlemmer mulighed for at fortælle om sine tanker og ønsker vedrørende menighedens liv: f.eks. præstens og menighedsrådets virke samt løbende praktiske problemstillinger og så fremdeles. Til generalforsamlingen står medlemmerne af menighedsrådet på valg. De personer, som vælges ind i menighedsrådet, påtager sig et særligt ansvar for menighedens løbende virke ift. alt det praktiske vedr. gudstjenester og menighedsarbejde. Alle medlemmer af menigheden, som er fyldt 21 år eller ældre, og som har indbetalt medlemskontingent, har ret til at fremstille sit kandidatur til menighedsrådet.