Новости

Generalforsamling 2021

Kære brødre og søstre!
Hermed indkaldes der et ordinært menighedsmøde i den hellige byspemartyr Klement af Roms menighed (Den Russiske Ortodokse Kirke udenfor Rusland)
Dato og tid: Søndag 13. juni 2021 efter liturgien og kort måltid
Sted: mødet vil finde sted i hl. byspemartyr Klement af Roms kirke: Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J
Opmærksom: alle kan deltage i mødet, men det er kun menighedsmedlemmer, der har udfyldt indmeldningsblanket, som har stemmeret.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, sekretær og 3 personer til underskrivelse af protokollen
 2. Godkendelse af indkaldelsen, beslutningsdygtighed og dagsorden
 3. Forstanderen fr. Sergij Plekhov og kirkepræsten fr. Emilian Mrdjas rapport for 2020
 4. Årsrapport for 2020 (af kirkeværge Aleksej Christensen)
 5. Regnskaber for 2020 (af kasser Galina Suchova)
 6. Det sidste års resultater og planer for fremtiden
 7. Budget for 2021
 8. Valg af Menighedsrådet
 9. Valg af to medlemmer til revision
 10. Valg af to suppleanter
 11. Eventuelt

Indkommende forslag til generalforsamling kan sendes til klement@klementskirke.dk
Med venlig hilsen
Menighedsrådet