Hjælp og vejledning i skrivning af ihukommelsesedler for levende og for døde

Følg disse forslag, når du udfylder sedlerne (med rød skrift ofte for levende og sort skrift for døde)

  • Skriv læseligt
  • (Hvis skrevet på russisk) Navne skal være i genitiv sagen
  • Man må kun skrive navne af dem, der blev døbt i Ortodoksi
  • Brug den fulde form af navnet, ingen patronym, selvom det er et barn
  • Lær kirken stavningen af ​​helgeners navne. Der skrives de navne, mennesker har fået ved Dåb.
  • Navne på gejstlig og klosterlige bør indledes med deres rang, skrevet helt eller officiel forkortelser (fx præst Peter, bisp. Nikon).
  • Må ikke indeholde efternavne, mellemnavne, titler eller profession, forhold til dig.
  • Det er tilladt at medtage ordene “baby” (barnet indtil det bliver 7 år), “yngling” (indtil 15 år), “soldat”, “munk”, “nonne”, “syg”, “rejser” eller “fængslet” eller “gravid”. .
  • Omvendt skal du ikke bruge udtrykkene “vildfarne”, “lidelse”, “bitter”, “studere”, “sorg”, “jomfru”, “enke”
  • I minde af en afdød, er det tilladt at benytte udtrykkene “nyligt afdød” (for en, der har været død inden for de seneste 40 dage) “evigt mindeværdige,” eller “myrdet”.

Ihukommelsesedlerne for levende og døde kan gives til Proskomedia, den første del af liturgi, hvor partiklerne er taget fra prosphoras for hver af de navne, der er anført; senere partiklerne sat i kalken indeholder Kristi Blod, som en bøn til syndernes forladelse for dem, vis minde er læst.

Ihukommelse sedlerne bruges også ved Moleben (forbønstjeneste) og Panikhida tjenester.

I kirkekiosken kan man købe ihukommelses bøger med lister for både levende og for døde i.Efter liturgien bringes ihukommelse listerne sammen med prosphora ned til det lille bord ved Kirkens kiosk. Hvis du ønsker at modtage en prosphora for dem, der mindes, er det muligt at tage den prosphora, som ligger på sine seddel /bog, hvis du er interesseret i denne service.


Kirken opfordrer efterladte til at ihukomme den afdøde i fyrre dage efter dødsfald, som den ortodokse tradition forskriver. På russisk kalder vi denne Sorokoust. I vores kirke er vi ikke i øjeblikket i stand til at tjene Guddommelige Liturgi dagligt, og Sorokoust antager den daglige service af guddommelige liturgi. Men vi er glade for at være en ressource for dig at arrangere en Sorokoust på de klostre, hvor der serveres den guddommelige liturgi dagligt, både i Rusland og i udlandet. Kontakt ventigst Præsten for at drøfte dette yderligere.