Vejledning til at skrive ihukommelsessedler

Følg disse retningslinjer, når du udfylder sedlerne

  • Skriv læseligt
  • Russiske navne skal være i genitiv
  • Man må kun skrive navne på dem, der blev døbt ind i den ortodokse kirke
  • Brug den normale form af navnet, ingen diminutiver
  • Lær kirkens stavning af ​​helgeners navne. Der skrives de navne, mennesker har fået ved Dåb.
  • Navne på gejstlige og monaster bør indledes med deres stand (fx præst Peter, bisp. Nikon).
  • Må ikke indeholde efternavne, mellemnavne, titler eller profession, relation til dig.
  • Det er tilladt at medtage ordene “baby” (barnet indtil det bliver 7 år), “yngling” (indtil 15 år), “soldat”, “munk”, “nonne”, “syg”, “rejser” eller “fængslet” eller “gravid”. .
  • Omvendt skal du ikke bruge udtrykkene “vildfarne”, “lidelse”, “bitter”, “studere”, “sorg”, “jomfru”, “enke”
  • I minde af en afdød, er det tilladt at benytte udtrykkene “nyligt afdød” (for en, der har været død inden for de seneste 40 dage) “evigt mindeværdige,” eller “myrdet”.

Ihukommelsesedlerne for levende og døde skal afleveres inden proskomedien, den første del af liturgien, hvor partiklerne tages fra prosphoraerne for hver af de navne, der er anført. Senere hældes disse partikler i kalken indeholdende Kristi Blod, som en bøn til syndernes forladelse for dem. Efter liturgien bringes ihukommelse listerne sammen med prosphora ned til det lille bord ved kirkens kiosk. Hvis du ønsker at modtage en prosphora for dem, der mindes, er det muligt at tage den prosphora, som ligger på ens seddel/bog.

Ihukommelse sedlerne bruges også ved Moleben (forbønstjeneste) og Panikhida tjenester.

I kirkens kiosk kan man købe ihukommelses bøger med lister, hvor man kan skrive navne på både levende og afdøde.

Kirkens tradition foreskriver efterladte til at ihukomme en afdød i fyrre dage efter et dødsfald. På russisk kalder vi denne Sorokoust. I vores menighed er vi ikke i øjeblikket i stand til at tjene guddommelige liturgier dagligt, og Sorokoust antager den daglige tjeneste af guddommelige liturgier. Men det er muligt at arrangere en Sorokoust på de klostre, hvor der tjenes guddommelige liturgier dagligt, både i Rusland og i andre lande. Kontakt præsten for at drøfte dette yderligere.