Hvad betyder “Ortodoksi”?

Ortodoksi betyder den rette lære, rette tro. Ortodoks kristendom er sand lære om Kristus. Ortodoksi betyder også den rigtige lovprisning, som viser, hvor vigtigt det er at tilbede Gud i skønhed og sandhed.


Kristendommen handler om menneskets frelse fra ondskab. Tankenes tro og læbernes pris var blevet efterladt tomt, hvis ikke de var knyttet til dyd. Og derfor vil sand tro og sand tilbedelse bære frugt i ordentlige manerer, moral og retfærdige handlinger.


I ortodoks kristendom ophøjes og værdig gør menneskets tanker, krop og sjæl til at hæve sig over det verdslige og lede en, en forfatter har sagt, om ortodoksi definition: “et nyt liv i Helligånden.”