• Gudstjenester i april

  Gudstjenester i april: (OBS: Tjenesterne afholdes på adressen: Klosterkirken, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus.) 06. april (lørdag) kl. 17:00 – Vesper/lægmandstjeneste på dansk.07. april (søndag) kl. 10.10 – Maria Bebudelse og Det hellige Kors’ søndag. 3. & 6. time + Typika/lægmandstjeneste på dansk. 12.april (fredag) kl. 17:30 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål.13. april (lørdag) kl. 10.00 – Hl. Johannes af Stigen. Guddommelig Liturgi på kirkeslavisk. (OBS: Tjenesterne d.19.04.og 20.04.2024 afholdes på adressen: Tabor, Vølundsvej 8, Åbyhøj) 19. april (fredag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål.20. april (lørdag) kl. 10.00 – Maria af Ægypten. 3. & 6. time Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk. 27. april (lørdag) kl. 17:00 – 9. time + Vesper/lægmandstjeneste på dansk. 28. april (søndag)…

 • Menigheden har fået ny telegramgruppe

  Hl Klements menigheds Telegramprofil er blevet ændret og hedder fremover “Hl. Klements menighed i Århus” med adressen https://t.me/+1bf19iGR5ms0ODM0. Den tidligere profil tilhører nu en privatperson og har ikke længere noget med hl. Klements menighed at gøre. Fremtidige udsagn på den gamle profil repræsenter ikke menigheden, men udelukkende ejeren af profilen.

 • Dagsorden, ordinær generalforsamling,2024

  Dagsorden, ordinær generalforsamling, 2024. Mødetid kl. 13, Vor Frue Kirkes Klosterkirke, Århus. Hvis der er fremmøde på under 2/3 af menighedens medlemmer, udskydes start 1 time til kl. 14. Bøn. Velkomst samt valg af ordstyrer. Dirrigent F. Mihail. Forstanderens årsberetning. Kirkeværgens årsberetning. Kassererens årsberetning. Revisionskommissionens årsrapport. Ældstessøsters årsberetning. Valghandlinger – valg til menighedsråd samt revisionskommission. Oplæg ved Mikkel Scheel om menighedens økonomiske struktur. Kontingentbetaling – ændres eller beholdes? Fælles trossamfund med andre ortodokse menigheder? Eventuelt.

 • Gudstjenester i marts

  Gudstjenester i marts: (OBS: Tjenesterne afholdes på adressen: Klosterkirken, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus.) 02. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål. 03. marts (søndag) kl. 10.30 – Den Fortabte Søns søndag. Guddommelig Liturgi på dansk. Menighedens generalforsamling. 09. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vesper/lægmandstjeneste på kirkeslavisk. 10. marts (søndag) kl. 10.10 – Den Yderste Doms søndag. Typika/Lægmandstjeneste på kirkeslavisk. 16. marts (lørdag) kl. 19:00 – Vesper. Skriftemål på dansk.17. marts (søndag) kl. 10.30 – Tilgivelsens søndag. Guddommelig Liturgi på dansk. 23. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat. Skriftemål på kirkeslavisk. 24. marts (søndag) kl. 10.30 – Ortodoksiens søndag. Guddommelig Liturgi på kirkeslavisk. 30. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vesper/lægmandstjeneste på dansk.…

 • Gudstjeneste i februar

  03. februar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål. 04. februar (søndag) kl. 10.30 – 35. søndag efter Pinse – Ruslands hellige nymartyrer og bekendere. Guddommelig Liturgi på dansk. 10. februar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Lægmandstjeneste. – AFLYST. 11. februar (søndag) kl. 10.30 – 36. søndag efter Pinse – hl. Ignatios d. gudbærendes relikvie. Lægmandstjeneste. -AFLYST 17. februar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål. 18. februar (søndag) kl. 10.30 – 37. søndag efter Pinse, Martyren Agatha & Kristi Frembærelse i Templets efterfest. Guddommelig Liturgi på kirkeslavisk. 24. februar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Lægmandstjeneste.25. februar (søndag) kl. 10.30 – 38. søndag efter Pinse, Tolderens og Farisæerens Søndag &…

 • Kirkefond

  Kære brødre og søstre! Det lykkedes os i 2023 at indsamle lige knap 63.000 til kirkefonden. Det er virkelig flot og et godt grundlag for en fremtidig udbetaling, når vi skal købe en kirkebygning. Og det er ikke så urealistisk endda, for vi har bl.a. et godt samarbejde med Århus Kommune, som forsøger at hjælpe os med at finde en egnet bygning. Men vi bør stræbe endnu højere for at nå helt i mål, så jeg vil opfordre os alle til også i år at være gavmilde, så vi hurtigst muligt kan nå 300.000 kr. Det er nok et realistisk beløb at skulle lægge i udbetaling ved et køb. Ekaterina,…

 • Gudstjenester i januar

  06. januar (lørdag) kl. 17:00 – Juleaftens vågenat på dansk og kirkeslavisk. Skriftemål. 07. januar (søndag) kl. 10.30 – 31. søndag efter Pinse. Basilios Liturgi, Juledag. Guddommelig Liturgi på dansk og kirkeslavisk. 13. januar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Lægmandstjeneste.14. januar (søndag) kl. 10.30 – 32. søndag efter Pinse, Herrens Omskærelse og Basilios den Store. Lægmandstjeneste på dansk. 20. januar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål. 21. januar (søndag) kl. 10.30 – 33. søndag efter Pinse, Georg Chozebiten og Kristi Dåbs efterfest. Guddommelig Liturgi på kirkeslavisk. 27. januar (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Lægmandstjeneste.28. januar (søndag) kl. 10.30 – 34. søndag efter Pinse, Paul af thebes og Johannes…

 • Gudstjenester i december

  Gudstjenester i december: (OBS: Tjenesterne i december måned afholdes på adressen: Klosterkirken, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus.) 2. december (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål. 3. december (søndag) kl. 10.30 – 26. søndag efter Pinse. Gregor Dekapoliten og forfest til Gudsmoders indtræden i templet. Guddommelig Liturgi på dansk. 09. december (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål.10. december (søndag) kl. 10.30 – 27. søndag efter Pinse. Kurskikonet af Gudsmoder og Hl. Klement af Rom (menigheds navnefest) . Guddommelig Liturgi på dansk og kirkeslavisk. 16. december (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål. 17. december (søndag) kl. 10.30 – 28. søndag efter Pinse. Stormartyr Barbara og Johs af Damaskus. Guddommelig…

 • Indsamling

  Kære brødre og søstre! Vor menighed har behov for at købe en bygning, hvis den virkelig skal udvikle sig og forkynde Ortodoksien til alle interesserede i Århus. Det betyder, at vi må låne penge af vor bank; men jo flere penge vi selv kan bidrage med, jo færre penge skal vi låne. Derfor opfordrer menigheden alle interesserede til at bidrage dens Kirkefond. Pengene heri går udelukkende til køb af kirkebygning, de benyttes ikke til andet; og donationer er fradragsberettigede. Man kan overføre via MobilePay eller bankoverførsel og skal mærke beløbet “kirkefond”. Så sørger kasséreren for, at pengene kommer ind på den rette konto. Er man i tvivl om fremgangsmåde eller…