• Gudstjenesterne i april-begyndelsen af maj

    Kære brødre og søstre! Nærmeste gudstjenester i den hellige bispemartyr Clemens af Rom menighed vil afholdes på den nye adresse Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J: 3. april (lørdag) kl. 17.00  – Vågenat på dansk, skriftemål.  4. april (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på dansk.Korsets Søndag.   14. april (onsdag) kl. 17.00 – morgentjeneste med læsning af Hl. Andreas af Kretas Bodskanon og Maria af Ægyptens livsbeskrivelse på dansk og kirkeslavisk  16. april (fredag) kl. 17.00 – læsning af akafist til Gudsfødersken på dansk 17. april (lørdag) kl. 17.00  – Vågenat på kirkeslavisk, skriftemål.  18. april (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk.Dagen af Maria af Ægypten. 24. april (lørdag) kl. 17.00  – Vågenat på dansk,…

  • Gudstjenester på en ny adresse

    Kære brødre og søstre!  Fra april måned vil alle gudstjenesterne i hl. Bispemartyr Klement af Roms menighed I Aarhus afholdes på en ny adresse: Viby Gammel Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J (Aarhus) (se her https://www.google.ru/maps/place/Kirkestien+1,+8260+Viby/@56.1287564,10.1628356,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c401b98246f21:0xe2b3fa21bc7c8685!8m2!3d56.1287564!4d10.1650243).  Menigheden har fået mulighed for at leje lokalerne i Viby Præstegård i et år (med muligheden for at forlænge lejeaftale et år mere). Det betyder, at– alle kirkelige ting kan blive stående der, dvs. vi skal ikke mere “stille” og ” adskille” kirken hver gang. På den måde sparer vi vores tid og kræfter og formindsker alle kirkelige tings slitage – med tiden kan vi oprette en “rigtig” kirke ifølge den Russiske Ortodokse Kirkens traditioner– menighedens gudstjenester…