Новости

Dagsorden, ordinær generalforsamling,2024

Dagsorden, ordinær generalforsamling, 2024.

Mødetid kl. 13, Vor Frue Kirkes Klosterkirke, Århus.

Hvis der er fremmøde på under 2/3 af menighedens medlemmer, udskydes start 1 time til kl. 14.

 1. Bøn.
 2. Velkomst samt valg af ordstyrer. Dirrigent F. Mihail.
 3. Forstanderens årsberetning.
 4. Kirkeværgens årsberetning.
 5. Kassererens årsberetning.
 6. Revisionskommissionens årsrapport.
 7. Ældstessøsters årsberetning.
 8. Valghandlinger – valg til menighedsråd samt revisionskommission.
 9. Oplæg ved Mikkel Scheel om menighedens økonomiske struktur.
 10. Kontingentbetaling – ændres eller beholdes?
 11. Fælles trossamfund med andre ortodokse menigheder?
 12. Eventuelt.