Новости

Gudstjenester i februar 2023:

Gudstjenester i februar:

(OBS: Følgende tjenester afholdes på adressen: Vølundsvej 8, 8230 Åbyhøj.)

4. februar (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål.
5. februar (søndag) kl. 10.00 – Den Guddommelige liturgi på kirkeslavisk. Tolderen og farisæerens søndag. Alle de russiske ny-martyrers ihukommelse.

11. februar (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat på dansk. Skriftemål.
12. februar (søndag) kl. 10.00 – Den Guddommelige liturgi på dansk. Den fortabte søns søndag. De økumeniske læremestre: Basilios den Store, Gregorius Teologen og Johannes Chrysostomos’ synaxis.

18. februar (lørdag) kl. 17.00 – Vågenat på dansk. Skriftemål.
19. februar (søndag) kl. 10.00 – Den Guddommelige liturgi på dansk. Kødforsagelsens søndag – Den yderste doms ihukommelse.

OBS: Det er ikke vågenat lørdag d. 25. februar.
26. februar (søndag) kl. 10.00 – Den Guddommelige liturgi på kirkeslavisk. Osteforsagelsens og tilgivelsens søndag – Adams forvisning fra Paradiset.
kl. 12:30ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skriftemål foregår efter vågenatten.
Skriftemål umiddelbart inden liturgien er kun muligt efter personlig aftale med Fader Mihail og forbeholdt dem, som af værdig årsag ikke kunne deltage i vågenatten.