Новости

Gudstjenester i juli

Kære brødre og søstre!

Nærmeste gudstjenester i den hellige bispemartyr Klement af Rom kirke vil afholdes på adressen Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J:
 
3. juli (lørdag) – ingen gudstjeneste. 
 
4. juli (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på dansk.

10. juli (lørdag) kl. 17.00 – vågenat på kirkeslavisk, skriftemål. 
 
11. juli (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk.
Dagen af de hellige Gergius og Herman af Valamo. Dagen af alle Hviderussiske hellige. Alle hellige af Sankt Petersborg.

11. juli (søndag) kl. 17.00 – vågenat på kirkeslavisk, skriftemål. 
 
12. juli (mandag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 – den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk.
Dagen af hellige apostle Peter og Paulus.
 
31. juli (lørdag) kl. 17.00 – vågenat på dansk, skriftemål. 
 
1. august (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på dansk. Efter gudstjenesten er der en andagt for det gode kommende skoleår.
Dagen af hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler. Dagen af Serafim af Sarov. 

Du er velkommen til gudstjenesterne på følgende adresse: Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J, Aarhus. 

Kirken er også åbent hver tirsdag og torsdag fra kl. 16 til kl. 18.