Новости

Indsamling

Kære brødre og søstre!

Vor menighed har behov for at købe en bygning, hvis den virkelig skal udvikle sig og forkynde Ortodoksien til alle interesserede i Århus. Det betyder, at vi må låne penge af vor bank; men jo flere penge vi selv kan bidrage med, jo færre penge skal vi låne. Derfor opfordrer menigheden alle interesserede til at bidrage dens Kirkefond. Pengene heri går udelukkende til køb af kirkebygning, de benyttes ikke til andet; og donationer er fradragsberettigede. Man kan overføre via MobilePay eller bankoverførsel og skal mærke beløbet “kirkefond”. Så sørger kasséreren for, at pengene kommer ind på den rette konto.

Er man i tvivl om fremgangsmåde eller andet, kan man kontakte kassérer eller kirkeværge.