Medlemskab

For at blive medlem af Den Hellige Bispemartyr Klements menighed i Århus og have stemmeret ved generalforsamlinger skal du udskrive (eller bede kirkeværgen at udgive) et ansøgningsskema om medlemskab i menigheden, udfylde den og sende/ aflevere den til kirkeværge Aleksej Christensen.


Menighedsregisterets oplysninger er fortrolige. Adgang til dem må alene gives til menighedsrådet, opsynshavende fra stiftsmyndigheden samt, i begrænset omfang afhængig af en konkret situation forudset i den danske lovgivning – respektive danske myndigheder. Ethvert menighedsmedlem har adgangsret til oplysninger om sig selv i registret.