Medlemskab

For at blive medlem af Den Hellige Bispemartyr Klements menighed i Aarhus, og få stemmeret ved generalforsamlinger, skal du udskrive (eller bede kirkeværgen om at udlevere) et ansøgningsskema om medlemskab i menigheden, udfylde den og aflevere den til kirkeværge Robert Johannes Ulrich.


Menighedsregistrets oplysninger er fortrolige. Adgang til dem må alene gives til menighedsrådet, opsynshavende fra stiftsmyndigheden, samt, i begrænset omfang afhængig af en konkret situation forudset i den danske lovgivning, respektive danske myndigheder. Ethvert menighedsmedlem har adgangsret til oplysninger om sig selv i registret.