Menighedens historie

Den Hellige Bispemartyr Klements Menighed i Aarhus blev grundlagt i 2015 for at opfylde de åndelige og kirkelige behov for fastboende ortodokse troende i Aarhus, Jylland og for at sikre en i regulær ortodoks kirkegang i den næststørste by i Danmark. Den første liturgi fandt sted 6. februar 2016 i dagen af hl. Ksenia af Sankt Petersborg.

Menigheden er under jurisdiktion af de Tyske stift Den Russiske Ortodokse Kirke udenfor Rusland (en selvstyrende kirke under Moskvas Patriarkat). Lederen for den tyske stift er metropolit Mark (Arndt). Menigheden er opkaldt til ære for den hellige Bispemartyr Klement af Rom, som er skytshelgen for byen Aarhus.

Før holdte menigheden gudstjenester i Gamle Åby kirke. Siden april 2021 foregår gudstjenesterne i Viby Præstegård (Kirkestien 1, 8260 Viby J).

Før blev menighedens kirkelige behov administreret af ærkepræst Sergej Plekhov (sognepræsten for Sankt Aleksander Nevskij Kirke i København) og tjenestegørende præst i Aarhus. Siden februar 2022 er fader Mikhail Sukhanov kirkens forstander og fast præst.