Menighedens historie

Den Hellige Bispemartyr Klement af Roms menighed blev grundlagt i året 2015 med Metropolit Marks (Arndt) velsignelse, efter forespørgsel fra en lille gruppe ortodokse kristne i Aarhus. Den første liturgi blev tjent d. 6. februar 2016, på dagen for ihukommelsen af den Hellige, Salige Xenia af Sankt Petersborg.

Menigheden hører under det Germanske Bispedømme i Den Russisk Ortodokse Kirke udenfor Rusland (ROCOR). Bispedømmet ledes af den herskende biskop – Metropolit Mark (Arndt) af Berlin og Tyskland, med dennes bispevikar – Biskop Job (Bandmann) af Stuttgart.

Før i tiden holdte menigheden gudstjenester i Gamle Åby kirke. Siden april 2021 er gudstjenesterne blevet tjent i Viby Præstegård (Kirkestien 1, 8260 Viby J).

Den første præsteforstander for menigheden var fader Alexander Sobol. Men efter mislykkede forsøg på at få opholdstilladelse, måtte f. Alexander tage tilbage til Rusland. Efterfølgende blev f. Sergij Plekhov fra København udnævnt som præsteforstander.

Fra 2016-2021 holdtes der sjældent gudstjenester, og først ved udnævnelsen af munkepræst, Abbed Emilijan Mrdja (serbisk – o. Емилијан Мрђа), blev gudstjenesterne mere regulære.

I januar 2022 blev præst Mihail Sukhanov udnævnt af Metropolit Mark til menighedens præsteforstander, og siden har der regelmæssigt været holdt gudstjenester i Aarhus.

I kraft af gudstjenesternes regularitet, er menigheden vokset betydeligt i løbet af de seneste to år.

Menigheden modtager ingen offentlig støtte, og dens eksistens afhænger derfor udelukkende af dens medlemmers ofringer.