Gudstjenester

Åbningstider og Gudstjenester i Hl. Bispemartyr Klement af Roms Kirke i Aarhus:

Gudstjenester i marts:

(OBS: Tjenesterne afholdes på adressen: Klosterkirken, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus.)

02. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål.
03. marts (søndag) kl. 10.30 – Den Fortabte Søns søndag. Guddommelig Liturgi på dansk. Menighedens generalforsamling.

09. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vesper/lægmandstjeneste på kirkeslavisk.
10. marts (søndag) kl. 10.10 – Den Yderste Doms søndag. Typika/Lægmandstjeneste på kirkeslavisk.

16. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på kirkeslavisk. Skriftemål.
17. marts (søndag) kl. 10.30 – Tilgivelsens søndag. Guddommelig Liturgi på kirkeslavisk.

23. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vesper/lægmandstjeneste på dansk.
24. marts (søndag) kl. 10.10 – Ortodoksiens søndag.Typika/lægmandstjeneste på dansk.

30. marts (lørdag) kl. 17:00 – Vågenat på dansk. Skriftemål.
31. marts (søndag) kl. 10.30 – Hl. Gregor Palamas. Guddommelig Liturgi på dansk.

Skriftemål foregår efter vågenatten.
Skriftemål umiddelbart inden liturgien er kun muligt efter personlig aftale med Fader Mihail og forbeholdt dem, som af værdig årsag ikke kunne deltage i vågenatten. 

Alle er velkomne til Gudstjenesterne. Disse afholdes på forskellige lokationer, alt efter hvor vi får mulighed for at benytte lokaler. Se derfor ud for hver gudstjeneste i gudstjenesteplanen, hvor de pågældende gudstjenester afholdes.

F. Mihails telefonnr. er +45 25 59 76 62

Yderligere info:

Sakramenter og andagter

Til kommende forældre

Dåb

Panikhida (forbønstjeneste for de døde)