• Kirkens åbningstider

  Kære brødre og søstre! Hl. bispemartyr Klement af Roms kirke i Aarhus vil blive åbent hver tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00 (ud over de dage, når gudstjenesterne afholdes) – allerede fra tirsdag i denne uge. I kan komme til kirken for at bede, at købe og stille lys, at skrive ihukommelsessedler, at købe varene i kirkekiosken. Fredag 18. juni er kirken også åbent kl. 11.00-16.00 (kun i denne uge). Adressen er: Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J. Velkommen til kirken!

 • Gudstjenester i juni

  Kære brødre og søstre! Nærmeste gudstjenester i den hellige bispemartyr Klement af Rom kirke vil afholdes på adressen Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby J: 9. juni (onsdag) kl. 17.00 – vågenat på dansk, skriftemål.  10. juni (torsdag) kl. 8.30 – skriftemål, kl. 9.00 – den Guddommelige Liturgi på dansk. Kristi Himmelfart. 12. juni (lørdag) kl. 17.00 – vågenat på kirkeslavisk, skriftemål.  13. juni (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl. 10.00 – den Guddommelige Liturgi på kirkeslavisk. Dagen af de hellige Fædre af Den Første økumeniske kirkemøde. Efter liturgien og kort måltid er det Menighedens årlig Generalforsamling. 19. juni (lørdag) kl. 17.00 – vågenat på dansk, skriftemål.  20. juni (søndag) kl. 9.30 – skriftemål, kl.…

 • Generalforsamling 2021

  Kære brødre og søstre!Hermed indkaldes der et ordinært menighedsmøde i den hellige byspemartyr Klement af Roms menighed (Den Russiske Ortodokse Kirke udenfor Rusland)Dato og tid: Søndag 13. juni 2021 efter liturgien og kort måltidSted: mødet vil finde sted i hl. byspemartyr Klement af Roms kirke: Viby Præstegård, Kirkestien 1, 8260 Viby JOpmærksom: alle kan deltage i mødet, men det er kun menighedsmedlemmer, der har udfyldt indmeldningsblanket, som har stemmeret.Dagsorden: Valg af dirigent, sekretær og 3 personer til underskrivelse af protokollen Godkendelse af indkaldelsen, beslutningsdygtighed og dagsorden Forstanderen fr. Sergij Plekhov og kirkepræsten fr. Emilian Mrdjas rapport for 2020 Årsrapport for 2020 (af kirkeværge Aleksej Christensen) Regnskaber for 2020 (af kasser…

 • Den ortodokse kirkegård

  Kære brødre og søstre! Takke være hl. Klement af Roms kirkes bestræbelse tildeler Aarhus kommune et sted på Vestre kirkegård i Aarhus til ortodokse grave. Området er ved siden af de sovjetiske grave, hvor der årligt afholdes  panikhida 9. maj. Dette er den første ortodokse kirkegård i Jylland. Alle ortodokse kristne, uanset nationalitet eller menigheden, kan blive begravet der. Således i Danmark – et protestantisk land – er der mulighed for at blive begravet i indviet ortodoks jord.  Den 24. maj (dansk helligdag) finder indvielsen af ​​den ortodokse del af  kirkegården sted på Aarhus Vestre kirkegård. 24. maj kl. 10 – liturgi i hl. Klement af Roms kirke på adressen: Viby Præstegård,…